Hva er god jord?

Når vi snakker om god jord, har ikke dette bare med næringsinnhold å gjøre, men om jordstruktur. Her er forhold mellom luft og vann viktig, og at jorden er levende.

For at plantene skal kunne nyttiggjøre seg næringen må det være både vann og luft i jorda samt et hav av makk og mikroorganismer. Samtidig må det også være god drenering slik at overvann kan renne bort og ikke bli stående. God jord er Alfa og Omega for å lykkes med hagen!

Så viktig er god jord!

Riktig jord er veldig viktig for å lykkes med en plante. Et dyrt og flott tre vil aldri bli fint dersom du gir det feil jord. Hagejord er ofte mer enn bra nok og det er da ikke nødvendig med kjøpejord, men planter du sommerblomster, roser, rhododendron m.m. kan man med fordel bruke spesialjord.

Jord kan være så mangt. I hagen din kan jordas sammensetning variere fra meter til meter. Noen ganger merker man at det er enkelte steder i hagen der planter ikke trives.

Et nokså vanlig senario: Man kjøper 3 like planter og setter dem i en gruppe. Etter en stund opplever man at den ene planten sturer mens de andre står kjempeflott. Da tenker man fort at man har fått en dårlig plante, for de står jo på samme plass i samme jord og fikk likt stell? Men de står ikke på samme plass, for de står ikke i samme hull! Var plantene like fine da du kjøpte dem, har de sannsynligvis vært like fine siden hagesentert kjøpte dem hos produsenten et år tidligere. At planten da endrer seg etter å ha blitt flyttet, skyldes dette mest sannsynlig den nye plassen. Svaret ligger ofte i jorda og dens sammensetning. Er jorda for tett? Er det for tørt? For vått? Mye kan spille inn. Man kan da prøve å rette problemet eller flytte planten. Dersom en plante står for fuktig kan man se svarte røtter og lukte råte.

At en ny plante mistrives på samme plass der en gammel stortrivdes kan også oppleves. Da er det jo snakk om samme hull med samme jord. Men gamle og nye planter vil reagere ulikt. En eldre plante har større rotsystem og dermed mer tilgang på mat og vann enn en ny. Det kan også være tørt og næringsfattig en plass der planter har blitt fjernet. Og jorda endrer seg over tid.
Planter er levende ting og det er vanskelig å gi fasitsvar. Ingen planter er like, akkurat som mennesker og dyr. En kaninflokk fra samme opphav vil sjelden bli syke og dø på samme dag, selv om de bor i samme bur og får samme mat. Slik er det med planter også. Man må ofte prøve å feile litt før man får ting til i hagen.

Planten trenger mat

Jord er ikke noe planter lever av, men noe planter lever i. Planter lever av næringen som finnes i jorda. Ønsker man god vekst er det viktig å tilføre ny næring jevnlig slik at vekstene får nok mat å vokse på. Man begynner å mate plantene så fort de er ute av vinterdvalen. Dette fortsetter man med vår og sommer så lenge man ønsker en forbedring. Eldre, etablerte planter trenger ofte ikke gjødsles.

Man bør ikke gjødsle nyplantede planter, vent ca en måned slik at jorda får satt seg. Da unngår du at gjødsla svir røttene.

Det er viktig å gjødsle ofte slik at plantene har tilgang på næring hele sesongen, men man skal ikke overdrive. Det er bedre å gjødsle ofte og mindre. Overflødig gjødsel lagres ikke i jorda, men vaskes bort og er bortkastede penger. Når det gjelder vann er det veldig viktig å ikke vanne for mye. Stikk alltid fingeren i jorda og kjenn etter før du vanner!

Planter som trives godt vil være friske og livskraftige og mindre utsatt for plantesykdommer. I dag er det meget begrenset for hva en hageeier kan få kjøpt av plantevernmidler. Derfor er det viktig at plantene får riktig stell, og da vil også behovet for plantevern begrense seg selv.

Livet i jorda

For at planten skal kunne spise maten må næringen brytes ned i riktig størrelse. Da hjelper meitemarken og mikroorgansimene til. Jorda må være levende ellers kan ingenting vokse!
Meitemark har stor betydning for jordkvalitet og god plantevekst. Meitemarkens tunneler fungerer som transport for vann og oksygen. Den etterlater seg også mye næringsstoffer som tiltrekker mange mikroorganismer. Det er snakk om store mengder – på ett år har meitemarkbestanden på ett dekar lagt igjen 1-2 tonn med næringsrik gjødsel.
Mikroorganismer frigjør næring og mineraler, fikserer nitrogen fra luften, frigjør veksthormoner for rotvekst, regulerer rotsykdommer og forbedrer jordstruktur. 80 % av plantens nitrogenforbruk stammer fra mikroorganismene. Det er nitrogenet som stimulerer plantens vekst!

For å beholde meitemarken i jorda er det viktig å ikke bearbeide jorda for ofte, da ødelegger man disse viktige tunnelene.

Anbefalt kjøpejord

Reve kompostjord! Denne selger vi i løsvekt. Kjempe god jord med mye liv. Denne er fin som toppdekke eller til planting. Ved planting bør man fylle litt god plantejord/hagejord i hullet for å unngå at plantens røtter svis. Kompostjorden er så full av næring at den kan bli litt sterk for enkelte planter. Denne er fin under ferdigplen, men bør blandes 30/70 med kompost/matjord til såing av plen.

Roser: Vi anbefaler kukompost. Den er næringsrik og gir plantene en god start. Husk at rosene skal dekkes med jord 10 cm over podepunktet.

Sommerblomster: Vi anbefaler kukompost. Kukompost er kjempegod på planter du vil gi en ekstra piff fra starten.

Rhododendron: Vi anbefaler spesiell Rhododendronjord eller annen humusrik lett jord med lav pH. Plantene har små sensitive røtter som krever en luftig jord for rotfestelse.

Camilla Hove

Daglig leder

Tonje Nordhus

Butikksjef

Øivind Idland

Anleggsleder, Hove Plantesalg AS

Kjetil Svihus

Anleggsgartner, Hove Anlegg AS

Kjetil Svihus

Anleggsgartner, Hove Anlegg AS
Henvendelsen gjelder:
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.