Hvordan anlegge og lykkes med gressplen

Mandag - Fredag: 09-19
Lørdag: 10-18
Søndag: 12-18
Helligdager: 12-18
Vi har nå sesongstengt. Vårt hagesenter åpner igjen...

Skal du anlegge ny gressplen  finnes det flere plentyper å velge imellom, og det er derfor viktig å vite hva man ønsker med plenen. Skal det være en prydplen som er dekorativ? Tett, men lite slitesterk? Eller skal det være en bruksplen som er noe røffere og mer slitesterk? Det finnes to måter å anlegge plen: med frø eller ferdigplen.

Før man anlegger plen

Underlaget bør være mest mulig rett og i plan. Groper og søkk må jevnes ut. Dette er viktig for å sikre god kontakt med underlaget, unngå dammer hvor det kan bli stående vann, og gjøre det enkelt å klippe plenen. Bruk gjerne valse eller trommel. Løsne jordlaget i toppen lett med rive. Det er også en fordel å grunngjødsle før man sår eller legger ferdigplen.

Hvilken jord til gressplen

Luftig jord med god drenering. Øverst et 10 – 15 cm lag med ugressfri matjord  blandet med veksttorv og grov sand. Før såing må arealet gjødsles og tromles.

Når skal jeg så gressplen

I vårt klima kan en så plen fra april til og med september. Det er å anbefale at en sår før juni, slik at etablering skjer før vinteren. Spiring etter 3 uker. Vent med å klippe til det er blitt mer enn 5 cm høyt.

Hvordan og når gjødsle gressplen

Det er bedre å gjødsle lite og ofte, enn mye og sjelden. Gjødslingen bør skje i forbindelse med regn eller vanning. Hvis du lurer på når plenen skal gjødsles om våren, er regelen at du kan begynne gjødslingen når jorda overstiger 6 grader. Da med en grunngjødsel som f.eks. helgjødsel eller fullgjødsel. Annet kan selvfølgelig brukes, men sjekk næringsinnholdet for NPK. Fortsett en gang i måneden ut vekstsesongen. Bytt gjerne ut grunngjødsel med kalksalpeter på sommeren. Kalksalpeter er nitrogengjødsel som stimulerer vekst av det grønne plantematerialet.

Kalking av gressplen

Kalk brukes når vi har behov for å heve pH. Mange hager har så høy pH at man ikke trenger å kalke og ofte holder det å kalke bare hvert 5 år. Er du i tvil på om du bør kalke, test pH-verdien med en enkel hjemmetest. pHen bør ikke være under 5.5. Kalk strøs på bakken tidlig vår i forbindelse med nedbør. Bruk 40 kg grovdolomitt eller granulert kalk pr. 100m2.

Vanning av gressplen

Gresset skal bare vannes dersom det viser tegn til uttørking (misfarging). Under opparbeidelse av ny plen skal det vannes hver dag frem til en har fått spiring.

Hvor ofte skal gressplen klippes

Gresset bør ha en klippehøyde mellom 3 og 5 cm. Ved siste klipping før vinteren bør det være noe høyere.

Hvordan bli kvitt mose i gressplen

Mose i plenen kan komme av lite næring, skygge og eller sur jord. Hvis det allerede er kommet mye mose i plenen bør dette fjernes, og ofte må man etterså mer plen. Det er veldig viktig å gjødsle ofte og regelmessig i kampen mot mosen, og ikke glem høsten da det ofte er da mosen dannes.

Hvordan unngå mose i plenen

Som med mose kan ugress skyldes lite næring. Best resultat får man av å gjødsle og klippe ofte. I tillegg kan vi bekjempe ugress kjemisk ved sprøyting (Plenrens eller Ugresskverk). Sprøyt etter klipping.

Annet

Har vi en plen som er slitt eller jorden er av dårlig kvalitet, kan vi tilføre plenen et tynt lag med gjødslet torv blandet med sand. Dette rakes eller kostes ned. Dersom man sliter med en med fuktig plen kan en avhjelpe dette med å legge på et lag med grov sand oppå plenen. Man får da et mer drenerende øvre lag.

Ønsker du råd og hjelp med å anlegge ny gressplen, eller lurer du på hvordan du kan lykkes med din gressplen? Kontakt oss gjerne her.

Blomstrende felleskap

Møt vårt dyktige team av hageeksperter og opplev en verden av grønn inspirasjon
Camilla Hove
Daglig leder
camilla@hoveplantesalg.no
Tonje Nordhus
Butikksjef
tonje@hoveplantesalg.no51 66 26 63
Bente Hove
Regnskap
bente@hoveplantesalg.no
Øivind Idland
Anleggsleder, Hoveplantesalg AS
oivind@hoveplantesalg.no96 94 78 86

Spør oss om alt. Våre vennlige gartnere er klar til å hjelpe deg med grønne drømmer.

Hove Plantesalg
Hoveveien 104, 4306 Sandnes
Telefon: 51 66 26 63
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.