Gressplen

Det finnes flere plentyper å velge imellom, og det er derfor viktig å vite hva man ønsker med plenen. Skal det være en prydplen som er dekorativ? Tett, men lite slitesterk? Eller skal det være en bruksplen som er noe røffere og mer slitesterk? Det finnes to måter å anlegge plen: med frø eller ferdigplen.

Før man lager plen

Underlaget bør være mest mulig rett og i plan. Groper og søkk må jevnes ut. Dette er viktig for å sikre god kontakt med underlaget, unngå dammer hvor det kan bli stående vann, og gjøre det enkelt å klippe plenen. Bruk gjerne valse eller trommel. Løsne jordlaget i toppen lett med rive. Det er også en fordel å grunngjødsle før man sår eller legger ferdigplen.

Jord

Luftig jord med god drenering. Øverst et 10 – 15 cm lag med ugressfri matjord  blandet med veksttorv og grov sand. Før såing må arealet gjødsles og tromles.

Såtid

I vårt klima kan en så plen fra april til og med september. Det er å anbefale at en sår før juni, slik at etablering skjer før vinteren. Spiring etter 3 uker. Vent med å klippe til det er blitt mer enn 5 cm høyt.

Gjødsling

Det er bedre å gjødsle lite og ofte, enn mye og sjelden. Gjødslingen bør skje i forbindelse med regn eller vanning. Man begynner gjødslingen når jorda overstiger 6 grader. Da med en grunngjødsel som f.eks. helgjødsel eller fullgjødsel. Annet kan selfølgelig brukes, men sjekk næringsinnholdet for NPK. Fortsett en gang i måneden ut vekstsesongen. Bytt gjerne ut grunngjødsel med kalksalpeter på sommeren. Kalksalpeter er nitrogengjødsel som stimulerer vekst av det grønne plantematerialet.

Kalking

Kalk brukes når vi har behov for å heve pH. Mange hager har så høy pH at man ikke trenger å kalke og ofte holder det å kalke bare hvert 5 år. Er du i tvil på om du bør kalke, test pH-verdien med en enkel hjemmetest. pHen bør ikke være under 5.5. Kalk strøs på bakken tidlig vår i forbindelse med nedbør. Bruk 40 kg grovdolomitt eller granulert kalk pr. 100m2.

Vanning

Gresset skal bare vannes dersom det viser tegn til uttørking (misfarging). Under opparbeidelse av ny plen skal det vannes til en har fått spiring.

Klipping

Gresset bør ha en klippehøyde mellom 3 og 5 cm. Ved siste klipping før vinteren bør det være noe høyere.

Mose

Mose i plenen kan komme av lite næring, skygge og eller sur jord. Hvis det allerede er kommet mye mose i plenen bør dette fjernes, og ofte må man etterså mer plen. Det er veldig viktig å gjødsle ofte og regelmessig i kampen mot mosen, og ikke glem høsten da det ofte er da mosen dannes!

Ugress

Som med mose kan ugress skyldes lite næring. Best resultat får man av å gjødsle og klippe ofte. I tillegg kan vi bekjempe ugress kjemisk ved sprøyting (Plenrens eller Ugresskverk). Sprøyt etter klipping.

Annet

Har vi en plen som er slitt eller jorden er av dårlig kvalitet, kan vi tilføre plenen et tynt lag med gjødslet torv blandet med sand. Dette rakes eller kostes ned. Dersom man sliter med en med fuktig plen kan en avhjelpe dette med å legge på et lag med grov sand oppå plenen. Man får da et mer drenerende øvre lag.

Camilla Hove

Daglig leder

Tonje Nordhus

Butikksjef

Øivind Idland

Anleggsleder, Hove Plantesalg AS

Kjetil Svihus

Anleggsgartner, Hove Anlegg AS
Henvendelsen gjelder:
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.