Klatreplanter

Det er flere fordeler med klatreplanter. De gir vern for sol, vind og innsyn, de fremhever eller skjuler bakgrunnen de klatrer på, og de myker opp husets fasade.

Jord og planting

Vanlig plantejord med god drenering er godt nok for de fleste av våre klatreplanter. Plantene må allikevel ha forholdsvis dyp jord til å vokse i. Det er en en fordel å gjødsle jorden på forhånd, gjerne et par uker før planting. Hvis ikke må en vente minst en måned etter planting før en gjødsler. Innslag av stein og sand i jorden er en fordel, både med tanke på drenering og varme i jorden.

Gjødsling

Blomstrende klatreplanter skal gjødsles lite til moderat med en nitrogensvak gjødsel. Under knoppskyting skal en gjødsle med kaliumgjødsel. Tilfør gjerne jorden benmel i tillegg. Dette gir mer og rikere blomstring. Klatreplanter uten blomster kan en med fordel gjødsles med nitrogengjødsel.

Sykdom

Sykdommer som lus og sopp skyldes ofte at planten enten står for tørt eller for vått. Dette må da rettes opp. Sprøyting vil ikke gi noen bra virkning. Enkelte år kan plantene angripes av ulike insekter, som kan ødelegge planten det året. Her igjen vil sprøyting være fånyttes. Ved stor skade kan en skjære hele planten ned.
Klematis kan også angripes av et virus (visnesyke). Dette får hele planten til helt plutselig å visne. En kan klippe planten helt ned, men det beste vil være å ta den helt bort. Benmel skal forebygge mot visnesyke.

Beskjæring

Dette varierer veldig. Klatreplanter uten blomster kan en skjære helt ned med jevne mellomrom. Blomstrende klatreplanter krever noe mer ulik beskjæring. Noen før, andre etter blomstring. Storblomstret klematis bør klippes ned hver vår, mens småblomstret kan en la vokse.

Camilla Hove

Daglig leder

Tonje Nordhus

Butikksjef

Øivind Idland

Anleggsleder, Hove Plantesalg AS

Kjetil Svihus

Anleggsgartner, Hove Anlegg AS
Henvendelsen gjelder:
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.